ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

Με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2016-17 και της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Διευθύντριας του Παγκυπρίου Γυμνασίου, εύχομαι σε όλους τους γονείς/ κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου μας και στον καθένα ξεχωριστά υγεία και οικογενειακή γαλήνη. Στους μαθητές ιδιαίτερα, εύχομαι αξιοποίηση κάθε ικανότητάς τους, πρόοδο στα μαθήματά τους και πραγμάτωση των στόχων και των προσδοκιών τους.

Βασικό έργο και αποστολή του σχολείου, πέρα από την προσφορά γνώσεων, είναι η συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, η καλλιέργεια αξιών που συνιστούν ζητούμενο της σημερινής ζωής, όπως: η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια, η αγωνιστικότητα καθώς επίσης η καλλιέργεια του αισθήματος της ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας, στους συνανθρώπους μας και στον τόπο μας. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνούμε –σύμφωνα και με τους στόχους του Υ.Π.Π. -πως ζούμε και δημιουργούμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, που οι πολίτες της οφείλουν ενεργά και ενσυνείδητα να αγωνίζονται για τη διατήρηση της παράδοσης εναρμονισμένης στη σημερινή τεχνοκρατική ηλεκτρονική εποχή μας και ταυτόχρονα να συνεχίζουν να διεκδικούν το δίκαιο αίτημα της επιστροφής στους πατρογονικούς μας τόπους καθώς και καλύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Πρόσθετη επίσης βασική πτυχή είναι η καλλιέργεια και εδραίωση δημοκρατικής συνείδησης, στάσης και συμπεριφοράς στην καθημερινή μας ζωή. Τα πιο πάνω, σε στενή συνάρτηση με την ανάπτυξη και καλλιέργεια ειλικρινούς σχέσης με τους μαθητές μας, θα σταθούν ως βασική επιδίωξη καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας μου στο σχολείο σε στενή πάντοτε συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία, το Σύνδεσμο Γονέων/ Κηδεμόνων και όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους στο έργο του σχολείου Κυβερνητικούς και μη Φορείς. Η συνεργασία αυτή κρίνεται απαραίτητη ως βασική προϋπόθεση επίτευξης των πιο πάνω και με δεδομένο ότι μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια και συνυπευθυνότητα είναι δυνατόν να υπάρξουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όπως καλά γνωρίζετε το σχολείο είναι ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο λειτουργεί με κανονισμούς που θέσπισε η Πολιτεία. Ταυτόχρονα όμως επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα στο Σχολείο μας με δεδομένο το συνεχιζόμενο έργο κτιριακής αναβάθμισής του, απαιτείται αδιάλειπτη συνεργασία και συναντίληψη όλων των άμεσα εμπλεκομένων (Διεύθυνσης, Διδακτικού και άλλου προσωπικού, Γονέων, Μαθητών, Σχολικής Εφορείας και Εκτελεστών του έργου) με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του τόσο στο θέμα της ασφάλειας πρωτίστως των μαθητών, όσο και της άσκησης του όλου διδακτικού έργου.

Καταληκτικά, εύχομαι να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά με άξονα σκέψης πως τα αγαθά της παιδείας και της εκπαίδευσης αποκτώνται μέσα από συλλογική προσπάθεια και διεργασία με μόνιμο συνοδό το ψηλό αίσθημα ευθύνης του καθενός ξεχωριστά. Εύχομαι με το τέλος της σχολικής χρονιάς όλοι εμείς, οι εμπλεκόμενοι στο εκπαιδευτικό έργο καθώς και στο έργο κτιριακής ανακαίνισης / αναπαλαίωσης του Σχολείου μας να αισθανθούμε την ικανοποίηση ανταπόκρισής μας προς το καθήκον μας και τις προσδοκίες της Πολιτείας, των μαθητών, γονέων και κηδεμόνων.

Ελένη Παπαστεφάνου