Χριστόδουλος Ιωαννίδης (1821 – 1896)

Ανεψιός από την πλευρά της μητέρας του Χριστίνα του μητροπολίτη Κιτίου Μελετίου Μοδινού (1798 – 1875). Γεννήθηκε στο Όμοδος της επαρχίας Λεμεσού. Μορφώθηκε στην Αθήνα. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο, δίδαξε με ενθουσιασμό τη μαθητιώσα νεολαία για πολλά χρόνια, ως ελληνοδιδάσκαλος και καθηγητής φυσικομαθηματικών στην Ελληνική Σχολή Λευκωσίας (1859 – 1893) και στο Παγκύπριον Γυμνάσιον (1893 – 1896). Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Παγκυπρίου Γυμνασίου και έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηριών Λευκωσίας (1893).