Παρουσίαση Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου

Η διευθύντρια παρουσίασε τα μέλη του ΚΜΣ σε συγκέντρωση που έγινε στο σχολείο.  Τα μέλη είναι:

 

Ονοματεπώνυμο Θέση
Ζαχαρία Ανδρέας Πρόεδρος
Κώστα Αναστασία  Αντιπρόεδρος
Αναστασιάδης Ανδρέας Γραμματέας
Ανδρέου Χρίστος Ταμίας
Γεωργίου Θωμάς Μέλος
Σκέττος Αντρέας Μέλος
Σκουτέλλας Ειρηναίος Μέλος