Πρόγραμμα PISA

 

Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment) είναι μία Εκπαιδευτική Έρευνα που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια (από το 2000 έως σήμερα) και που υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA Consortium) με την ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τη συνεργασία των συμμετεχουσών στην Έρευνα χωρών. H έρευνα στοχεύει στον καθορισμό αξιόπιστων δεικτών σε θέματα που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών συστημάτων (γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της Ανάγνωσης, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών) κατά την περίοδο στην οποία η υποχρεωτική εκπαίδευση βαίνει ή βρίσκεται προς την ολοκλήρωσή της

Η Κύπρος τη φετινή σχολική χρονιά συμμετέχει στο Πρόγραμμα PISA για τρίτη φορά (2012, 2015, 2018) μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Τη φετινή σχολική χρονιά (Μάρτιος-Μάιος 2018) θα πραγματοποιηθεί η Κύρια φάση της Έρευνας PISA 2018, στην οποία αναμένεται να συμμετέχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, από τα οποία θα επιλεγούν μαθητές που πληρούν τα κριτήρια του οργανισμού. H έρευνα για τη σχολική χρονιά 2017-2018 έχει σκοπό να διερευνήσει την ικανότητα κατανόησης κειμένου.