Φωτογραφικό Υλικό από την έκθεση του Μουσείου, του Ιστορικού και των Εκδηλώσεων