Εκδήλωση - Δωρεά Οικογένειας Σπυριδάκη  

Φωτογραφίες από την εκδήλωση.