Τα Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου στο μαθητικό συνέδριο «Παγκύπριον Γυμνάσιον, Χθες και Σήμερα»

Την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποίήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου μαθητικό συνέδριο υπό τον γενικό τίτλο «Παγκύπριον Γυμνάσιον, Χθες και Σήμερα». Το συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Καδή. Ομάδες μαθητών του Σχολείου και των τριών τάξεων παρουσίασαν τα αποτελέσματα έρευνάς που διενήργησαν σε σχέση με διάφορες πτυχές της ιστορίας και της ζωής του.

Ανάμεσα στις οκτώ μαθητικές παρουσιάσεις ήταν και η παρουσίαση μαθητών/μαθητριών του τμήματος Α21 (υπεύθυνη καθηγήτρια: Άντρη Χριστοδούλου, Φιλόλογος). Θέμα της παρουσίασης: «Αξιοποίηση των Μουσείων  του Παγκυπρίου Γυμνασίου και ανάδειξη των θησαυρών και της προσφοράς τους», όπου οι μαθητές/τριες -αφού περιέγραψαν εν τάχει τις ποικίλες μουσειακές συλλογές του Σχολείου, έτσι όπως εκτίθενται στα Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου- παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο έγινε επί τόπου αξιοποίηση του αυθεντικού και πρωτογενούς υλικού των Μουσείων για το μάθημα της Ιστορίας της Κύπρου. Ακολούθως, επεσήμαναν τρόπους καλύτερης αξιοποίησης των μουσειακών συλλογών του Παγκυπρίου Γυμνασίου από την σχολική κοινότητα και εισηγήθηκαν τρόπους για την συνεχή προστασία τους στο μέλλον.

Η όλη δράση ανέδειξε το προφανές, δηλαδή τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για τους μαθητές/τριες από την τακτική χρήση ενός εναλλακτικού της σχολικής τάξης χώρου μάθησης, όπως είναι ένα μουσείο. Στην προκειμένη περίπτωση το μουσείο βρίσκεται χωροταξικά σχεδόν «μέσα στην τάξη» και είναι προσβάσιμο για τους μαθητές/τριες και τους καθηγητές τους όχι μόνο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, αλλά και πέραν αυτού, κατά τις ώρες λειτουργίας των Μουσείων Παγκυπρίου Γυμνασίου.

 

Μιχάλης Φαντάρος

Έφορος Μουσείων Παγκυπρίου Γυμνασίου