ΠΕΡΑΣΜΑ

Το "ΠΕΡΑΣΜΑ" παραλληλίζει τη διαδιδακασία, την οποία κάνει ενας Κύπριος πολίτης για να μεταβεί στο εξωτερικό, με την διαδικασία την οποία πρέπει να κάνει κάνει ένας Κύπριος πολίτης απλά για να μετακινηθεί στην ίδια του την πατρίδα. Σχολιάζει με αυτό το σποτ το παράλογο της κατάστασης στην Κύπρο λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής.

Πέρασμα