Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Θέση Τμήμα
Γεωργιάδης Θεόδωρος Πρόεδρος Γ52
Χρυσάνθου Μαρίλια Αντιπρόεδρος Γ41
Λαζαρίδου Μαϊόροβα Μαρία Γραμματέας Γ71
Κώστα Αναστασία Ταμίας Β41
Κατσαλούλης Μιχαήλ Μέλος Α51
Αναστασιάδης Ανδρέας Μέλος Α22
Τζιηρτζιηπή Μύρια-Νάσια Μέλος Β11