Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Θέση Ονοματεπώνυμο Τμήμα

Πρόεδρος

Λοΐζου Ριάνα – Μαρία

Γ21

Αντιπρόεδρος

Παντελή Παναγιώτης

Γ41

Γραμματέας

Χρυσοστόμου Μαρία

Β32

Ταμίας

Αναστασιάδης Ανδρέας

Γ32

Σύμβουλος

Σκέττος Ανδρέας

Β51

Σύμβουλος

Δημητρίου Φλουρέντζος

Α41

Σύμβουλος

Κωνσταντίνου Χρυσόστομος

Α41