Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Θέση Τμήμα
Ζαχαρία Ανδρέας Πρόεδρος Γ31
Κώστα Αναστασία Αντιπρόεδρος Γ41
Αναστασιάδης Ανδρέας Γραμματέας Β32
Ανδρέου Χρίστος Ταμίας Γ31
Γεωργίου Θωμάς Μέλος Α21
 Σκέττος Αντρέας Μέλος Α51
Σκουτέλλας Ειρηναίος  Μέλος Β33