ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικολάου Ελένη 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρύδη Μαριέλενα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φιλοθέου Κατερίνα
ΤΑΜΙΑΣ: Μπεΐτης Άγγελος 
ΜΕΛΗ:

Ανδρέου Χρήστος

Χριστοφόρου Σταύρος

Κώστα Αναστασία