Ιωάννης Ιωαννίδης εκ Παλουριωτίσσης (1926-1930) 

Γεννήθηκε στην Παλουριώτισσα Λευκωσίας. Απόφοιτος Παγκυπρίου Διδασκαλείου (1899), διδάσκαλος στη Σχολή Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας (1900 – 1903), κατόπιν σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλολογία (1903 – 1907). Καθηγητής στο Παγκύπριον Γυμνάσιον (1908 – 1922). Έκανε μετεκπαίδευση στη Γερμανία, όπου έλαβε τον τίτλο του διδάκτορος (1922 – 1925). Καθηγητής (1926 – 1930), γυμνασιάρχης Παγκυπρίου Γυμνασίου (1926 – 1930), μετά καθηγητής του (1930 – 1937, 1942 – 1943). Ίδρυσε μαζί με την Ελένη Χρήστου την Παγκύπρια Ακαδημία Θηλέων Λευκωσίας (1938), την οποία διεύθυνε μέχρι το θάνατό του. Λόγιος. Εξέδιδε στη Λευκωσία το μηνιαίο φιλολογικό – φιλοσοφικό – παιδαγωγικό περιοδικό Η Γνώσις (1933 – 1936). Εξέδωσε το έργο: Ανάλυσις της Θείας Κωμωδίας Δάντου Αλιγκιέρη.