Σπυρίδων Σπυριδάκις εκ Μακρινού Ηπείρου (1924-1925) 

Γεννήθηκε στο Μακρίνιο Ζαγοροχωρίων Ηπείρου. Σπούδασε στη Ριζάρειο Σχολή και στη Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1888). Καθηγητής σε Γυμνάσιο της Καστοριάς της δυτικής Μακεδονίας (1889 – 1893). Ήταν καθηγητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου από την ίδρυσή του (1893) μέχρι το 1929. Ήταν Γυμνασιάρχης του από το 1924 μέχρι το 1925. Ιεροκήρυκας. Διευθυντής εκκλησιαστικού περιοδικού Απόστολος Βαρνάβας (1929 – 1930), στο οποίο δημοσίευσε μελέτες, λόγους και άρθρα. Δημοσίευσε επίσης μελέτες και άρθρα σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά. Εξέδωσε το έργο Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις προς χρήσιν των Γυμνασίων, εν Λευκωσία 1911.