Στίλπων Κυριακίδης εκ Κομοτηνής (1912-1914) 

Γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1887. Φοίτησε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απ’ όπου και πήρε τον τίτλο του διδάκτορα. 

Δίδαξε στη Ζωσιμαία Σχολή και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (1912-1914), του οποίου διετέλεσε και διευθυντής. Καθηγητής της Λαογραφίας, της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων και του ιδιωτικού βίου στη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Εργάστηκε ως συντάκτης στο Ιστορικό Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας (1914), ενώ από το 1918 γίνεται διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών μέχρι το 1926 οπότε και εκλέγεται τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διετέλεσε διευθυντής στο περιοδικό Λαογραφία από το 1921 έως το 1951 και συγχρόνως διηύθυνε τα Μακεδονικά και τα Ελληνικά με τον Λίνο Πολίτη. Γραμματέας της Ελληνικής λαογραφικής εταιρείας από το 1914 έως το 1926, ανέλαβε την έκδοση του περιοδικού «Δελτίον της Λαογραφίας» μετά το θάνατο του Ν.Γ.Πολίτη, εξέδωσε πλείστα έργα λαογραφικού περιεχομένου και ήταν ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.