Μιχαήλ Βολονάκης εκ Σύμης (1896-1911)

Γεννήθηκε στη Σύμη των Δωδεκανήσων. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών φιλολογία, όπου αρίστευσε. Γυμνασιάρχης Παγκυπρίου Γυμνασίου (1896 – 1911). Κατά τη διάρκεια της γυμνασιαρχίας του επέφερε μεταβολές εκπαιδευτικής φύσεως οι οποίες προορίζονταν να είναι ουσιώδους σημασίας για τη μετέπειτα εξέλιξη του σχολείου και του έργου του. Υπήρξε ο ουσιαστικός θεμελιωτής του σχολείου.

Εμπλούτισε το αναλυτικό πρόγραμμα με νέα μαθήματα, συνέταξε τον πρώτο κανονισμό (1902), δίδαξε αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, τις οποίες παρουσίασε και σε άλλα μέρη της Κύπρου, και έτσι συνέβαλε στην πνευματική και πολιτιστική καλλιέργεια των Κυπρίων καθώς και στο εθνικό φρονηματισμό τους. Γυμνασιάρχης Αιγίου (1912). Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας (1912 – 1917), γυμνασιάρχης στην Αθήνα και καθηγητής Δοκίμων και Γυναικείας Ακαδημίας (1918 – 1924).

Καθηγητής γενικής ιστορίας μέσων και νεωτέρων χρόνων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1925 – 1938), μέχρι δε το θάνατό του ήταν ομότιμος καθηγητής. Μετείχε στη δωδεκανησιακή αντιπροσωπεία κατά τις συζητήσεις της συνθήκης των Βερσαλλιών. Διετέλεσε συνεργάτης της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας. Γεννήθηκε το 1875 στη Σύμη. Σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία.

Διετέλεσε γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου από 1896 έως το 1911. Κατόπιν διορίστηκε γυμνασιάρχης στο Αίγιο και Αθήνα. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Διευθυντής της Ανωτάτης Εκπαίδευσης και Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Ήταν επίσης σύμβουλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Δημοσίευσε πολλές πραγματείες, τις «Ελληνικές σελίδες», την «Αγωγή του πολίτου» και άλλα πολλά.