Διαδικασία για Self Reset Password 

Η διαδικασία αυτή, ακολουθείται από όλους τους μαθητές που γνωρίζουν τον κωδικό τους στο teams, έτσι ώστε σε περίπτωση απώλειας του κωδικού τους, να μπορούν από μόνοι τους να τον ανακτήσουν (self reset password).

  1. Ανοίγουμε τη σελίδα:
    aka.ms/ssprsetup
  2. Γίνεται εγγραφή είτε με κάποιο τηλέφωνο είτε με email, ή επιλέγοντας να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις. 
  3. Θα σταλεί ένας κωδικός στο τηλέφωνο ή στο email που έχετε δηλώσει πιο πάνω. Εάν έχετε επιλέξει τις ερωτήσεις, τότε θα πρέπει να φυλάξετε τις απαντήσεις που δώσατε, έτσι ώστε εάν σας ζητηθού σε περίπτωση ανάκτησης νέου κωδικού να τις καταχωρήσετε.
  4. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό αυτό στην πλατφόρμα για να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των στοιχείων.