«Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.) - Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας

 

  1. Πρόγραμμα μαθημάτων