Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Στέλια Ιωάννου
Αντιπρόεδρος Αλέξης Ευαγγέλου
Γραμματέας Χρυσόστομος Κωνσταντίνου
Ταμίας Φλωρέντζος Δημητρίου
Μέλη

Ερνέστος Κωνσταντίνου
Μαρίζα Χριστοδούλου
Νικόλας Καλατσίδης