Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ)

 

ΘΕΣΗ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

ΤΑΜΙΑΣ

 

 

 

 

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

ΜΕΛΟΣ