Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Η Υ.Σ.Ε.Α. λειτουργεί Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε όλα τα σχολεία της Δημόσιας Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης καθώς και Κεντρικά Γραφεία σε επιτελικό επίπεδο στο Υ.Π.Π.

Με βασική αρχή την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, τις δυνατότητες και την ελευθερία της βούλησής του, η Υ.Σ.Ε.Α. προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές και άλλους νέους:

  • Να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προσωπικών, οικογενειακών ή και κοινωνικών προβλημάτων της ζωής.
  • Να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική τους πρόοδο και εξέλιξη.
  • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν τη λήψη ορθολογιστικών αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν εκπαιδευτικά/επαγγελματικά είτε προσωπικά θέματα.
  • Να αναγνωρίσουν τις ατομικές τους δυνατότητες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και κλίσεις, να γνωρίσουν τη φύση και τις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις, ώστε να οδηγηθούν σε ορθές εκπαιδευτικές επιλογές.
  • Να βοηθηθούν να επιλύσουν προσωπικά καθώς και εκπαιδευτικά προβλήματα που τυχόν να αντιμετωπίζουν

Οι Σύμβουλοι καθηγητές του σχολείου μας είναι στη διάθεση όλων των μαθητών  με βάση το πιο κάτω πρόγραμμα. Δέχονται καθημερινά σε συνέντευξη μαθητές και γονείς με σκοπό την παροχή βοήθειας για την επίλυση προσωπικών, εκπαιδευτικών και μαθησιακών θεμάτων που τους απασχολούν.

Σύμβουλοι

  • Ελένη Λύτρα  - Τηλ. 22466720
  • Σάββας Τσαγγαρίδης - Τηλ. 22747330
Τμήματα  Συμβούλων:

Ελένη Λύτρα 

Όλα τα τμήματα του Λυκειακού Κύκλου

Όλες τις μέρες

Σάββας Τσαγγαρίδης

Όλα τα τμήματα του Γυμνασιακού Κύκλου

Δευτέρα και Τρίτη όλη μέρα

Τετάρτη από τις 7.30 μέχρι τις 10.30

 

Χρήσιμα Έντυπα Μαθητών

Κατευθύνσεις και Περιγραφές Μαθημάτων στο Λύκειο Πλαίσια Πρόσβασης Κύπρου και Ελλάδας 2024 Παρουσίαση επιλογών μαθημάτων Παρουσίαση για ομογενείς

Παγκύπριες Εξετάσεις 2024 Υπηρεσία Εξετάσεων Ηλεκτρονική Δήλωση Οδηγοί Παγκύπριων Εξετάσεων
Μεταλυκειακές Σπουδές σε Δημόσιες Σχολές της Κύπρου Σπουδές σε άλλες χώρες του εξωτερικού Εθνικός Φορέας δια Βίου Καθοδήγησης Τρίπτυχο Νέας Σύγχρονης Μαθητείας
     
Πλωτέας Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο 2023-2024    

 

 

Τμήματα ΤΕΠΑΚ

Ημέρα Γνωριμίας ΤΕΠΑΚ

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων ΤΕΠΑΚ

Αγγλόφωνα Προγράμματα Ιατρικής Ελλάδας

Νομοθεσία ΑΑΕΙ Ελλάδας

Εκδήλωση Πανεπιστημίου Κύπρου «Σπουδάζω Φιλολογία (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά) - Μετά τι;

Ο Κόσμος της Εργασίας: Διερεύνησε το επάγγελμα σου

Παρουσίαση για μαθητές/μαθήτριες Α' Λυκείου