Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

 
Κατευθύνσεις και Περιγραφές Μαθημάτων για την Α' και Β' τάξη Λυκείου Πλαίσια Πρόσβασης Κύπρου και Ελλάδας 2023 Σύντομη παρουσίαση επιλογών μαθημάτων Πλήρης Παρουσίαση Επιλογών και Κατευθύνσεων

Παγκύπριες Εξετάσεις 2022 Υπηρεσία Εξετάσεων Ηλεκτρονική Δήλωση Οδηγοί Παγκύπριων Εξετάσεων
Μεταλυκειακές Σπουδές σε Δημόσιες Σχολές της Κύπρου Σπουδές σε άλλες χώρες του εξωτερικού Εθνικός Φορέας δια Βίου Καθοδήγησης Τρίπτυχο Νέας Σύγχρονης Μαθητείας
     
Πλωτέας      

Ομογενείς

Ο Κόσμος της Εργασίας: Διερεύνησε το επάγγελμα σου

Ανακοινώσεις

 1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Χρήσιμα Έντυπα Μαθητών

 1. Αίτηση Συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021
 2. Δήλωση επιλογής κατεύθυνσης και μαθημάτων Β' και Γ' Λυκείου - Πιθανή συμμετοχή σε εξετάσεις μετάταξης
 3. Δήλωση επιλογής κατεύθυνσης Β' και Γ' Μουσικού Λυκείου - Πιθανή συμμετοχή σε εξετάσεις μετάταξης
 4. Δήλωση Α' Λυκείου - Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών ή/και και μαθήματος - Πιθανή συμμετοχή σε εξετάσεις μετάταξης
 5. Δήλωση Β' Λυκείου - Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών ή/και και μαθήματος - Πιθανή συμμετοχή σε εξετάσεις μετάταξης
 6. Αίτηση για συστατική επιστολή
 7. Αίτηση για υποτροφία σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο / Κολέγιο
 8. Προκηρύξεις Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Τμήματα  Συμβούλων:

Ζήνα Παιδονόμου 

Α21, Α22, Α31, Α41, Α51
Β11, Β32, Β31, Β33, Β41,
Β52
Γ31, Γ32, Γ41, Γ51, Γ52,
Γ61

Όλες τις μέρες

Ελένη Λύτρα

Α01, Α02, Α03, Β01, Β02,

Β03, Γ01
Α11, Α42
Β51, Β61

 

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη

και Παρασκευή

 

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Η Υ.Σ.Ε.Α. λειτουργεί Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε όλα τα σχολεία της Δημόσιας Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης καθώς και Κεντρικά Γραφεία σε επιτελικό επίπεδο στο Υ.Π.Π.

Με βασική αρχή την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, τις δυνατότητες και την ελευθερία της βούλησής του, η Υ.Σ.Ε.Α. προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές και άλλους νέους:

 • Να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προσωπικών, οικογενειακών ή και κοινωνικών προβλημάτων της ζωής.
 • Να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική τους πρόοδο και εξέλιξη.
 • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν τη λήψη ορθολογιστικών αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν εκπαιδευτικά/επαγγελματικά είτε προσωπικά θέματα.
 • Να αναγνωρίσουν τις ατομικές τους δυνατότητες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και κλίσεις, να γνωρίσουν τη φύση και τις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις, ώστε να οδηγηθούν σε ορθές εκπαιδευτικές επιλογές.
 • Να βοηθηθούν να επιλύσουν προσωπικά καθώς και εκπαιδευτικά προβλήματα που τυχόν να αντιμετωπίζουν

Οι Σύμβουλοι καθηγητές του σχολείου μας είναι στη διάθεση όλων των μαθητών  με βάση το πιο πάνω προγραμμα. Δέχονται καθημερινά σε συνέντευξη μαθητές και γονείς με σκοπό την παροχή βοήθειας για την επίλυση προσωπικών, εκπαιδευτικών και μαθησιακών θεμάτων που τους απασχολούν.

Καθηγήτριες Συμβουλευτικής

 • Ζήνα Παιδονόμου
 • Ελένη Λύτρα

Μαθητές και γονείς μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τις Συμβούλους αφού καθορίσουν εκ των προτέρων ημερομηνία και ώρα συνέντευξης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22466711 / 22747330